44 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (G-Siêu tiết kiệm)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
DLI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (G-Siêu tiết kiệm)
08:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:15
DLI
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (E-Siêu tiết kiệm)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (E-Siêu tiết kiệm)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (E-Siêu tiết kiệm)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (E-Siêu tiết kiệm)
08:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:15
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (U_Eco)
19:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:05
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (J_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (I_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:15
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (R-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:20
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
DLI
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:15
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (M-P/thông tiêu chuẩn)
13:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:20
DLI
2.849.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
19:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
21:05
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (I-Phổ thông)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (I-Phổ thông)
08:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:15
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
3.449.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
13:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:20
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (C-Th/gia linh hoạt)
08:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:15
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (C-Th/gia linh hoạt)
13:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
15:20
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (J-Th/gia linh hoạt)
12:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:20
DLI
4.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (J-Th/gia linh hoạt)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
4.229.000 ₫
+10 điểm