37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ401 (A_Promo)
14:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:20
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (A_Promo)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:20
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Z_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Deluxe)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
609.500 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Plus)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (T-P/thông tiết kiệm)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (T-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
1.455.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (L-P/thông tiết kiệm)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
DLI
1.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6311 (L-P/thông tiết kiệm)
12:35
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:30
DLI
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (S-P/thông linh hoạt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN6311 (S-P/thông linh hoạt)
12:35
HAN
1h55p
Bay thẳng
14:30
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
14:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:20
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (I-Phổ thông)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (I-Phổ thông)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
DLI
3.509.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Business)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:05
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (C-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (J-Th/gia linh hoạt)
09:10
HAN
1h50p
Bay thẳng
11:00
DLI
4.209.000 ₫
+10 điểm