40 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 02/08/2020 (13/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ năm, 30/07
thứ sáu, 31/07
thứ bảy, 01/08
chủ nhật, 02/08
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (G-Phổ thông)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (G-Phổ thông)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (U_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (U_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (U_Eco)
13:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (J_Eco)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
885.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
885.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (J_Eco)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
1.615.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
1.715.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (S-P/thông linh hoạt)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (S-P/thông linh hoạt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
13:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (Y_SBoss)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (Y_SBoss)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (I-Phổ thông)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (I-Phổ thông)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm