14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 06/08/2020 (17/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ hai, 03/08
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (T-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
785.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
790.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
855.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (I-Phổ thông)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm