17 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 10/08/2020 (21/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
308.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
308.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (U_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (U_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (U_Eco)
13:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
890.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Plus)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
1.080.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
2.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
2.575.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
13:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Business)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
4.040.000 ₫
+10 điểm