18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 15/08/2020 (26/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
VN
VN1577 (G_promo)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (J_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (J_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (J_Eco)
13:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (J_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (J_Eco)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
900.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter Base)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
1.370.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
1.515.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (T_Eco)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
2.820.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (V_SBoss)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
3.000.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
13:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
14:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (Y_SBoss)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.680.000 ₫
+10 điểm