41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 17/08/2020 (28/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
QH
QH1423 (Bamboo Eco)
11:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:15
DLI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Z_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Z_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Z_Eco)
19:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:50
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Z_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (E-Siêu tiết kiệm)
07:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:20
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Plus)
11:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:15
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (T-P/thông tiết kiệm)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (T-P/thông tiết kiệm)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (T-P/thông tiết kiệm)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:20
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:20
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (S-P/thông linh hoạt)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Business)
11:25
HAN
1h50p
Bay thẳng
13:15
DLI
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
19:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (I-Phổ thông)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (I-Phổ thông)
07:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:20
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (I-Phổ thông)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
3.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:20
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7101 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
10:30
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm