18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 18/08/2020 (29/6 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
VN
VN1577 (P)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter-Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
485.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter-Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
485.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (U_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Eco)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (U_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (U_Eco)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (U_Eco)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
685.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter-Base)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (Y_SBoss)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm