19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 22/08/2020 (4/7 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
220.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (Z_Eco)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (J_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (J_Eco)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (J_Eco)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (J_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (J_Eco)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
704.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (T)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
709.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
945.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
1.115.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.120.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (J_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (J_Eco)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (J_Eco)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (J_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (J_Eco)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (Y_SBoss)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm