26 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 24/08/2020 (6/7 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
220.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (P-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
299.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
385.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (E-Siêu tiết kiệm)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
585.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (U_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (U_Eco)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (U_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (U_Eco)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
690.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
1.285.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1575 (S-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:15
DLI
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (I-Phổ thông)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.809.000 ₫
+10 điểm