45 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 30/08/2020 (12/7 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
VJ
VJ405 (Z_Eco)
19:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:50
DLI
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (W_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (W_Eco)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
05:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:45
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (J_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (J_Eco)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (J_Eco)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:10
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (Q-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:30
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (Q-P/thông tiết kiệm)
15:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:15
DLI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (S-P/thông linh hoạt)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (S-P/thông linh hoạt)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (S-P/thông linh hoạt)
09:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:10
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:30
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (S-P/thông linh hoạt)
15:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:15
DLI
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:25
DLI
2.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
07:45
HAN
1h50p
Bay thẳng
09:35
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
19:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
20:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ411 (Y_SBoss)
14:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
15:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ409 (Y_SBoss)
14:15
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:05
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:10
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:30
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:15
DLI
3.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1575 (C-Th/gia linh hoạt)
07:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
09:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1579 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
HAN
2h00p
Bay thẳng
12:45
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7571 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
HAN
2h00p
Bay thẳng
11:10
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7575 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
20:00
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7573 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:30
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7579 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h00p
Bay thẳng
17:15
DLI
3.829.000 ₫
+10 điểm