25 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 31/08/2020 (13/7 âm lịch)
Hà Nội
Đà Lạt
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
thứ hai, 31/08
thứ ba, 01/09
thứ tư, 02/09
thứ năm, 03/09
QH
QH1421 (Bamboo Eco)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Eco)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (J_Eco)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (J_Eco)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (J_Eco)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (J_Eco)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Plus)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (E-Siêu tiết kiệm)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
1.199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL245 (Starter Base)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
1.370.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
1.799.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL350 (Starter Base)
08:15
HAN
7h40p
1 điểm dừng
15:55
DLI
2.075.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL342 (Starter Base)
22:45
HAN
8h40p
1 điểm dừng
07:25
DLI
2.075.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (S-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
2.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4365 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:20
DLI
2.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1421 (Bamboo Business)
07:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
08:50
DLI
3.100.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ401 (Y_SBoss)
10:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
12:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ403 (Y_SBoss)
06:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
07:50
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ407 (Y_SBoss)
16:40
HAN
1h50p
Bay thẳng
18:30
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ405 (Y_SBoss)
20:55
HAN
1h50p
Bay thẳng
22:45
DLI
3.300.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1423 (Bamboo Business)
15:00
HAN
1h50p
Bay thẳng
16:50
DLI
3.680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (D-Th/gia tiết kiệm)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
3.699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1577 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
14:00
DLI
4.199.000 ₫
+10 điểm