7 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 02/06/2020 (11/4 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
VJ
VJ567 (E_Promo)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (Z_Eco)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (B_Eco)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (V_SBoss)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm