20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 26/05/2020 (4/4 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ bảy, 23/05
chủ nhật, 24/05
thứ hai, 25/05
thứ ba, 26/05
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
VJ
VJ569 (E_Promo)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Eco)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:15
HAN
1h10p
Bay thẳng
20:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
570.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (E-Siêu tiết kiệm)
16:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:25
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (E-Siêu tiết kiệm)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:25
HUI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:25
HUI
1.853.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:15
HAN
1h10p
Bay thẳng
20:25
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (I-Phổ thông)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:25
HUI
2.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.600.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1543 (C-Th/gia linh hoạt)
08:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:40
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:25
HUI
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1549 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.999.000 ₫
+10 điểm