20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 08/08/2020 (19/6 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
VJ
VJ567 (A_Promo)
19:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:50
HUI
129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Eco)
11:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:50
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (U_Eco)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
680.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (Q-P/thông tiết kiệm)
05:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
06:50
HUI
729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (L-P/thông tiết kiệm)
15:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
16:45
HUI
929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (K-P/thông tiết kiệm)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.753.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
05:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
06:50
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
16:45
HUI
1.849.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
11:00
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:50
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (V_SBoss)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
05:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
06:50
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
16:45
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
05:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
06:50
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (C-Th/gia linh hoạt)
15:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
16:45
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.999.000 ₫
+10 điểm