6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 30/05/2020 (8/4 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ tư, 27/05
thứ năm, 28/05
thứ sáu, 29/05
thứ bảy, 30/05
chủ nhật, 31/05
thứ hai, 01/06
thứ ba, 02/06
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:15
HAN
1h10p
Bay thẳng
20:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (J_Eco)
09:55
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:10
HUI
459.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
570.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
09:55
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:10
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:15
HAN
1h10p
Bay thẳng
20:25
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm