12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 25/11/2020 (11/10 âm lịch)
Hà Nội
Huế
chủ nhật, 22/11
thứ hai, 23/11
thứ ba, 24/11
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
VJ
VJ569 (A_Eco)
10:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:50
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (A_Eco)
14:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
15:45
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (P-Siêu tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (E-Siêu tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (A_Deluxe)
10:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:50
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (A_Deluxe)
14:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
15:45
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (K-P/thông tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
1.219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
1.839.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:35
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:50
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
14:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
15:45
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm