20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 29/11/2020 (15/10 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
thứ tư, 02/12
VJ
VJ567 (C_Eco)
20:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
21:35
HUI
0 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (P-Siêu tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Eco)
11:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
12:20
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (E-Siêu tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (E-Siêu tiết kiệm)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (A_Deluxe)
20:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
21:35
HUI
349.500 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Deluxe)
11:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
12:20
HUI
749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (K-P/thông tiết kiệm)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (S-P/thông linh hoạt)
18:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
19:45
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
11:10
HAN
1h10p
Bay thẳng
12:20
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
20:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
21:35
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (I-Phổ thông)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (I-Phổ thông)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:00
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm