6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 09/10/2021 (4/9 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ tư, 06/10
thứ năm, 07/10
thứ sáu, 08/10
thứ bảy, 09/10
chủ nhật, 10/10
thứ hai, 11/10
thứ ba, 12/10
VJ
VJ567 (A1_ECO)
19:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
21:00
HUI
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z1_ECO)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (A1_DLX)
19:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
21:00
HUI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z1_DLX)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:15
HAN
1h45p
Bay thẳng
21:00
HUI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:35
HUI
2.160.000 ₫
+10 điểm