10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 21/12/2021 (18/11 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ bảy, 18/12
chủ nhật, 19/12
thứ hai, 20/12
thứ ba, 21/12
thứ tư, 22/12
thứ năm, 23/12
thứ sáu, 24/12
VJ
VJ567 (E_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (E_Eco)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (A_Deluxe)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (A_Deluxe)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (L-P/thông tiết kiệm)
08:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:45
HUI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (K-P/thông tiết kiệm)
08:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:45
HUI
1.149.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:45
HUI
1.739.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
09:45
HUI
2.899.000 ₫
+10 điểm