10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 22/09/2020 (6/8 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
VJ
VJ567 (E_Promo)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (A_Promo)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Eco)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (E-Siêu tiết kiệm)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm