9 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 27/10/2021 (22/9 âm lịch)
Hà Nội
Huế
chủ nhật, 24/10
thứ hai, 25/10
thứ ba, 26/10
thứ tư, 27/10
thứ năm, 28/10
thứ sáu, 29/10
thứ bảy, 30/10
VJ
VJ569 (G_Eco)
10:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:50
HUI
0 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (ECONOMYSAVER)
12:50
HAN
1h15p
Bay thẳng
14:05
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (T-P/thông tiết kiệm)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
279.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (A1_DLX)
10:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:50
HUI
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (L-P/thông tiết kiệm)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
1.739.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (BUSINESSSMART)
12:50
HAN
1h15p
Bay thẳng
14:05
HUI
1.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
10:55
HAN
1h55p
Bay thẳng
12:50
HUI
2.160.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
2.899.000 ₫
+10 điểm