30 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 27/09/2020 (11/8 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
thứ hai, 28/09
thứ ba, 29/09
thứ tư, 30/09
VJ
VJ567 (E_Promo)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (A_Eco)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (G-Siêu tiết kiệm)
08:00
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:10
HUI
189.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (Z_Eco)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
219.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (E-Siêu tiết kiệm)
10:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:25
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (E-Siêu tiết kiệm)
08:00
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:10
HUI
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (T-P/thông tiết kiệm)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:25
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:10
HUI
509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (A_Deluxe)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (L-P/thông tiết kiệm)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (S-P/thông linh hoạt)
10:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:25
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:10
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (V_SBoss)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (V_SBoss)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
2.150.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (I-Phổ thông)
10:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:25
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:10
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (I-Phổ thông)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
10:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:25
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:10
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.999.000 ₫
+10 điểm