19 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 24/09/2020 (8/8 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
thứ tư, 23/09
thứ năm, 24/09
thứ sáu, 25/09
thứ bảy, 26/09
chủ nhật, 27/09
VJ
VJ569 (E_Promo)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (A_Promo)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Eco)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (Z_Eco)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Plus)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
500.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (Q-P/thông tiết kiệm)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (L-P/thông tiết kiệm)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (S-P/thông linh hoạt)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
1.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
1.829.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
1.853.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ569 (Z_Eco)
12:10
HAN
1h15p
Bay thẳng
13:25
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ565 (V_SBoss)
15:45
HAN
1h10p
Bay thẳng
16:55
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1201 (Bamboo Business)
17:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
18:15
HUI
2.300.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:05
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:20
HUI
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (C-Th/gia linh hoạt)
19:15
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:30
HUI
2.999.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (J-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
3.309.000 ₫
+10 điểm