20 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 19/09/2020 (3/8 âm lịch)
Hà Nội
Huế
thứ tư, 16/09
thứ năm, 17/09
thứ sáu, 18/09
thứ bảy, 19/09
chủ nhật, 20/09
thứ hai, 21/09
thứ ba, 22/09
VJ
VJ567 (E_Promo)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
49.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (Z_Eco)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (G-Siêu tiết kiệm)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (L-P/thông tiết kiệm)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (K-P/thông tiết kiệm)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
1.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (S-P/thông linh hoạt)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (S-P/thông tiêu chuẩn)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
1.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (S-P/thông linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
1.629.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ567 (V_SBoss)
19:25
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:40
HUI
2.050.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (I-Phổ thông)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
2.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (D-Th/gia tiết kiệm)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
2.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1543 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
1h15p
Bay thẳng
11:45
HUI
2.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7543 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
HAN
1h10p
Bay thẳng
09:15
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1549 (C-Th/gia linh hoạt)
19:20
HAN
1h15p
Bay thẳng
20:35
HUI
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1547 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
1h15p
Bay thẳng
17:15
HUI
2.929.000 ₫
+10 điểm