6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 28/11/2020 (14/10 âm lịch)
Hà Nội
Seoul
thứ tư, 25/11
thứ năm, 26/11
thứ sáu, 27/11
thứ bảy, 28/11
chủ nhật, 29/11
thứ hai, 30/11
thứ ba, 01/12
VJ
VJ960 (U_Eco)
01:45
HAN
6h10p
Bay thẳng
07:55
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ962 (U_Eco)
23:15
HAN
17h50p
Bay thẳng
05:25
ICN
860.000 ₫
+10 điểm
QH
QH450 (Bamboo Plus)
22:40
HAN
6h20p
Bay thẳng
05:00
ICN
6.658.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ960 (V_SBoss)
01:45
HAN
6h10p
Bay thẳng
07:55
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ962 (V_SBoss)
23:15
HAN
17h50p
Bay thẳng
05:25
ICN
8.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH450 (Bamboo Business)
22:40
HAN
6h20p
Bay thẳng
05:00
ICN
9.789.000 ₫
+10 điểm