4 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 11/03/2021 (28/1 âm lịch)
Hà Nội
Seoul
thứ hai, 08/03
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
thứ sáu, 12/03
thứ bảy, 13/03
chủ nhật, 14/03
VN
VN416 (T-P/thông tiết kiệm)
23:30
HAN
6h00p
Bay thẳng
05:30
ICN
4.087.000 ₫
+10 điểm
VN
VN416 (R-P/thông tiêu chuẩn)
23:30
HAN
6h00p
Bay thẳng
05:30
ICN
4.618.000 ₫
+10 điểm
VN
VN416 (S-P/thông linh hoạt)
23:30
HAN
6h00p
Bay thẳng
05:30
ICN
7.620.000 ₫
+10 điểm
VN
VN416 (C-Th/gia linh hoạt)
23:30
HAN
6h00p
Bay thẳng
05:30
ICN
15.240.000 ₫
+10 điểm