1 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 12/03/2021 (29/1 âm lịch)
Hà Nội
Seoul
thứ ba, 09/03
thứ tư, 10/03
thứ năm, 11/03
thứ sáu, 12/03
thứ bảy, 13/03
chủ nhật, 14/03
thứ hai, 15/03
QH
QH450 (ECONOMYFLEX)
22:40
HAN
6h20p
Bay thẳng
05:00
ICN
12.161.000 ₫
+10 điểm