3 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/12/2021 (6/11 âm lịch)
Hà Nội
Seoul
thứ hai, 06/12
thứ ba, 07/12
thứ tư, 08/12
thứ năm, 09/12
thứ sáu, 10/12
thứ bảy, 11/12
chủ nhật, 12/12
VN
VN416 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
23:35
HAN
5h55p
Bay thẳng
05:30
ICN
4.281.000 ₫
+10 điểm
VN
VN416 (S-P/thông linh hoạt)
23:35
HAN
5h55p
Bay thẳng
05:30
ICN
6.364.000 ₫
+10 điểm
VN
VN416 (C-Th/gia linh hoạt)
23:35
HAN
5h55p
Bay thẳng
05:30
ICN
12.727.000 ₫
+10 điểm