23 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 21/10/2020 (5/9 âm lịch)
Hà Nội
Cao Hùng
chủ nhật, 18/10
thứ hai, 19/10
thứ ba, 20/10
thứ tư, 21/10
thứ năm, 22/10
thứ sáu, 23/10
thứ bảy, 24/10
VJ
VJ946 (Z_Eco)
14:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
18:10
KHH
310.000 ₫
+10 điểm
QH
QH520 (Bamboo Eco)
11:55
HAN
3h30p
Bay thẳng
15:25
KHH
468.000 ₫
+10 điểm
QH
QH520 (Bamboo Plus)
11:55
HAN
3h30p
Bay thẳng
15:25
KHH
1.052.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 584 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
14:10
KHH
3.034.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 586 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
18:35
HAN
3h25p
Bay thẳng
22:00
KHH
3.034.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (L-P/thông tiết kiệm)
07:00
HAN
14h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.854.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (L-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
13h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.854.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (L-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
12h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.854.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (L-P/thông tiết kiệm)
10:00
HAN
11h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
4.854.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (B-P/thông tiêu chuẩn)
07:00
HAN
14h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.368.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (B-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
13h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.368.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (B-P/thông tiêu chuẩn)
09:00
HAN
12h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.368.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (B-P/thông tiêu chuẩn)
10:00
HAN
11h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
5.368.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 584 (S-P/thông tiêu chuẩn)
10:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
14:10
KHH
5.601.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 586 (S-P/thông tiêu chuẩn)
18:35
HAN
3h25p
Bay thẳng
22:00
KHH
5.601.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ946 (V_SBoss)
14:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
18:10
KHH
7.490.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 584 (C-Th/gia linh hoạt)
10:45
HAN
3h25p
Bay thẳng
14:10
KHH
9.801.000 ₫
+10 điểm
QH
QH520 (Bamboo Business)
11:55
HAN
3h30p
Bay thẳng
15:25
KHH
10.513.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 217 (J-Th/gia linh hoạt)
07:00
HAN
14h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.201.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 223 (J-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
13h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.201.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 225 (J-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
12h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.201.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 227 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
11h50p
1 điểm dừng
21:50
KHH
11.201.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 586 (J-Th/gia linh hoạt)
18:35
HAN
3h25p
Bay thẳng
22:00
KHH
11.901.000 ₫
+10 điểm