2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 30/10/2020 (14/9 âm lịch)
Hà Nội
Cao Hùng
thứ ba, 27/10
thứ tư, 28/10
thứ năm, 29/10
thứ sáu, 30/10
thứ bảy, 31/10
chủ nhật, 01/11
thứ hai, 02/11
VJ
VJ946 (Z_Eco)
14:45
HAN
3h15p
Bay thẳng
18:00
KHH
310.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ946 (V_SBoss)
14:45
HAN
3h15p
Bay thẳng
18:00
KHH
7.490.000 ₫
+10 điểm