2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 07/07/2020 (17/5 âm lịch)
Hà Nội
Osaka
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
VJ
VJ938 (I_Eco)
01:20
HAN
6h30p
Bay thẳng
07:50
KIX
1.460.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ938 (V_SBoss)
01:20
HAN
6h30p
Bay thẳng
07:50
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm