2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ hai, 13/07/2020 (23/5 âm lịch)
Hà Nội
Osaka
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
VJ
VJ938 (U_Eco)
01:20
HAN
6h30p
Bay thẳng
07:50
KIX
999.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ938 (U_Eco)
01:20
HAN
6h30p
Bay thẳng
07:50
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm