2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 26/07/2020 (6/6 âm lịch)
Hà Nội
Osaka
thứ năm, 23/07
thứ sáu, 24/07
thứ bảy, 25/07
chủ nhật, 26/07
thứ hai, 27/07
thứ ba, 28/07
thứ tư, 29/07
VJ
VJ938 (B_Eco)
01:20
HAN
6h30p
Bay thẳng
07:50
KIX
1.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ938 (V_SBoss)
01:20
HAN
6h30p
Bay thẳng
07:50
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm