2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 29/12/2020 (16/11 âm lịch)
Hà Nội
Osaka
thứ bảy, 26/12
chủ nhật, 27/12
thứ hai, 28/12
thứ ba, 29/12
thứ tư, 30/12
thứ năm, 31/12
thứ sáu, 01/01
VJ
VJ938 (B_Eco)
01:40
HAN
6h10p
Bay thẳng
07:50
KIX
1.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ938 (V_SBoss)
01:40
HAN
6h10p
Bay thẳng
07:50
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm