2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 11/04/2021 (30/2 âm lịch)
Hà Nội
Osaka
thứ năm, 08/04
thứ sáu, 09/04
thứ bảy, 10/04
chủ nhật, 11/04
thứ hai, 12/04
thứ ba, 13/04
thứ tư, 14/04
VJ
VJ8644 (S_Eco)
08:35
HAN
6h25p
Bay thẳng
15:00
KIX
8.230.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ8644 (V_SBoss)
08:35
HAN
6h25p
Bay thẳng
15:00
KIX
10.600.000 ₫
+10 điểm