69 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 13/08/2020 (24/6 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
thứ bảy, 15/08
chủ nhật, 16/08
VJ
VJ451 (E_Promo)
08:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:05
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (E_Promo)
07:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (E_Promo)
14:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:00
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (E_Promo)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Eco)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Eco)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (A-Siêu tiết kiệm)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Z_Eco)
08:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Z_Eco)
07:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Z_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
14:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Z_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Z_Eco)
19:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
21:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (W_Eco)
05:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:45
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (W_Eco)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (E-Siêu tiết kiệm)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (E-Siêu tiết kiệm)
09:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h00p
Bay thẳng
16:00
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (I_Eco)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7095 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:15
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (L-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (L-P/thông tiết kiệm)
09:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:25
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:25
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7095 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:15
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (I-Phổ thông)
17:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:25
PQC
3.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
08:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
14:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:00
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (Y_SBoss)
05:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:45
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Y_SBoss)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Y_SBoss)
19:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
21:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.119.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (I-Phổ thông)
09:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7095 (I-Phổ thông)
14:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:15
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (I-Phổ thông)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
09:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:25
PQC
4.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
17:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:15
PQC
4.169.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.619.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7095 (C-Th/gia linh hoạt)
14:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:15
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm