70 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 07/08/2020 (18/6 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ ba, 04/08
thứ tư, 05/08
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
QH
QH1627 (Bamboo Eco)
16:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:00
PQC
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (E_Promo)
14:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:00
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (E_Promo)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (A_Promo)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (A_Promo)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (A_Promo)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (A_Promo)
05:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:45
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Eco)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Z_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Z_Eco)
08:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Z_Eco)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Z_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
14:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:00
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (Z_Eco)
05:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:45
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Z_Eco)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Z_Eco)
19:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
21:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Eco)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (W_Eco)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (Bamboo Plus)
16:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:00
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
719.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (T-P/thông tiết kiệm)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
819.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7093 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:20
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (R-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:15
PQC
1.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (R-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
PQC
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (L-P/thông tiết kiệm)
10:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:10
PQC
1.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (H-P/thông tiết kiệm)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
2.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:35
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7093 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:15
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:10
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7093 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:10
PQC
3.899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
08:55
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
14:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:00
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (Y_SBoss)
05:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:45
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Y_SBoss)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Y_SBoss)
19:10
HAN
1h55p
Bay thẳng
21:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (Bamboo Business)
16:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:00
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7093 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:20
PQC
4.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:55
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:10
PQC
4.169.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:50
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
16:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:15
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
06:35
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:50
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (C-Th/gia linh hoạt)
16:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:15
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7097 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (J-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.799.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
5.200.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
5.200.000 ₫
+10 điểm