46 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 05/06/2020 (14/4 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ ba, 02/06
thứ tư, 03/06
thứ năm, 04/06
thứ sáu, 05/06
thứ bảy, 06/06
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
VJ
VJ457 (A_Promo)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (A_Promo)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (A_Promo)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (A_Promo)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (A_Promo)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
13:30
HAN
6h15p
1 điểm dừng
19:45
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Z_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Z_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Z_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Z_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Z_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (P)
14:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:45
PQC
409.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
420.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
6h25p
1 điểm dừng
15:35
PQC
420.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (W_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (U_Eco)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (T)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (R)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (R)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (N)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.309.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (N)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h40p
1 điểm dừng
19:45
PQC
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.425.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL311 (Starter Base)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
1.505.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL313 (Starter Base)
06:00
HAN
7h15p
1 điểm dừng
13:15
PQC
1.505.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.545.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (Q)
12:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:30
PQC
1.609.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.670.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm