80 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 10/06/2020 (19/4 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
chủ nhật, 07/06
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
VJ
VJ447 (E_Promo)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
109.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (E_Promo)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
109.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
179.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
179.000 ₫
+10 điểm
BL
BL757 (Starter)
09:10
HAN
6h25p
1 điểm dừng
15:35
PQC
179.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (A_Promo)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
290.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
BL
BL751 (Starter)
12:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
19:35
PQC
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL769 (Starter)
11:30
HAN
8h05p
1 điểm dừng
19:35
PQC
344.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Z_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (W_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (W_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (W_Eco)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Eco)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (T-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7233 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
13:30
HAN
6h05p
1 điểm dừng
19:35
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (I_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (I_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7233 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.120.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.175.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.175.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.309.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (M_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (K-P/thông tiết kiệm)
11:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:05
PQC
2.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (H-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (H-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (S-P/thông linh hoạt)
11:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:05
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7233 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (I-Phổ thông)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
11:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:05
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7233 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
11:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:05
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 7233 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm