41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 11/06/2020 (20/4 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 08/06
thứ ba, 09/06
thứ tư, 10/06
thứ năm, 11/06
thứ sáu, 12/06
thứ bảy, 13/06
chủ nhật, 14/06
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
320.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (U_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (U_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (T)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (T)
13:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:05
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (T)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (T)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
709.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (J_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (I_Eco)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (I_Eco)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (B_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (B_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL311 (Starter Base)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL313 (Starter Base)
06:00
HAN
7h15p
1 điểm dừng
13:15
PQC
1.325.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.345.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (K_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL303 (Starter Base)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
1.505.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.545.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.670.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (L)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (N_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
1.949.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (H)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.509.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (M)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm