85 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 28/06/2020 (8/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ năm, 25/06
thứ sáu, 26/06
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
VJ
VJ447 (E_Promo)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (A-Siêu tiết kiệm)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (A-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (A_Promo)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL751 (Starter)
12:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
19:35
PQC
203.000 ₫
+10 điểm
BL
BL769 (Starter)
11:30
HAN
8h05p
1 điểm dừng
19:35
PQC
203.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
13:30
HAN
6h05p
1 điểm dừng
19:35
PQC
243.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Eco)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (P-Siêu tiết kiệm)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (P-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (E-Siêu tiết kiệm)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Eco)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (W_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (W_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (W_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (W_Eco)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (T-P/thông tiết kiệm)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (T-P/thông tiết kiệm)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
699.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
744.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (I_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (R-P/thông tiêu chuẩn)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4221 (E-Siêu tiết kiệm)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
1.099.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.285.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
1.309.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
1.330.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL303 (Starter Base)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
1.345.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.375.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (L_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.780.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4221 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
1.799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (S-P/thông linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (S-P/thông linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (S-P/thông linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (S_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.060.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:15
PQC
3.379.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 4221 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
3.450.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (I-Phổ thông)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (I-Phổ thông)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1237 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1231 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
11:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
19:30
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm