37 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 30/06/2020 (10/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ bảy, 27/06
chủ nhật, 28/06
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
VJ
VJ461 (A_Promo)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
199.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
243.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
243.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
243.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
243.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Eco)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
249.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
290.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Z_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Z_Eco)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (W_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (W_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Eco)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (J_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (J_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
775.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
775.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL303 (Starter Base)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
845.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (I_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (I_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL311 (Starter Base)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
945.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL313 (Starter Base)
06:00
HAN
7h15p
1 điểm dừng
13:15
PQC
945.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm