8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 17/02/2022 (17/1 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 14/02
thứ ba, 15/02
thứ tư, 16/02
thứ năm, 17/02
thứ sáu, 18/02
thứ bảy, 19/02
chủ nhật, 20/02
QH
QH1621 (ECONOMYFLEX)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (ECONOMYFLEX)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (ECONOMYFLEX)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (ECONOMYFLEX)
19:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:15
PQC
3.380.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (BUSINESSFLEX)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
5.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (BUSINESSFLEX)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
5.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (BUSINESSFLEX)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
5.700.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (BUSINESSFLEX)
19:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:15
PQC
5.700.000 ₫
+10 điểm