6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/02/2022 (18/1 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ ba, 15/02
thứ tư, 16/02
thứ năm, 17/02
thứ sáu, 18/02
thứ bảy, 19/02
chủ nhật, 20/02
thứ hai, 21/02
QH
QH1625 (ECONOMYSAVER)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (ECONOMYSAVER)
19:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (ECONOMYSAVER)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (ECONOMYSAVER)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (BUSINESSSMART)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (BUSINESSSMART)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
4.500.000 ₫
+10 điểm