24 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 03/03/2022 (1/2 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 28/02
thứ ba, 01/03
thứ tư, 02/03
thứ năm, 03/03
thứ sáu, 04/03
thứ bảy, 05/03
chủ nhật, 06/03
QH
QH1621 (ECONOMYSAVER)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (ECONOMYSAVER)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (ECONOMYSAVER)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (ECONOMYSAVER)
19:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (L-P/thông tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (L-P/thông tiết kiệm)
09:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:50
PQC
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (L-P/thông tiết kiệm)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (L-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
14:10
PQC
1.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (K-P/thông tiết kiệm)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (K-P/thông tiết kiệm)
09:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:50
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (K-P/thông tiết kiệm)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (K-P/thông tiết kiệm)
12:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
14:10
PQC
2.249.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
09:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:50
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
14:10
PQC
3.289.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (BUSINESSSMART)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (BUSINESSSMART)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (BUSINESSSMART)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (BUSINESSSMART)
19:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:15
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
08:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
10:35
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
09:40
HAN
2h10p
Bay thẳng
11:50
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1235 (C-Th/gia linh hoạt)
11:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
13:45
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:00
HAN
2h10p
Bay thẳng
14:10
PQC
4.599.000 ₫
+10 điểm