6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 04/03/2022 (2/2 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ ba, 01/03
thứ tư, 02/03
thứ năm, 03/03
thứ sáu, 04/03
thứ bảy, 05/03
chủ nhật, 06/03
thứ hai, 07/03
QH
QH1625 (ECONOMYSAVER)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (ECONOMYSAVER)
19:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (ECONOMYSAVER)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (ECONOMYSAVER)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (BUSINESSSMART)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (BUSINESSSMART)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
4.500.000 ₫
+10 điểm