63 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 02/07/2020 (12/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 29/06
thứ ba, 30/06
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
VN
VN1239 (P-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (E-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
499.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (J_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (J_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (J_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (T-P/thông tiết kiệm)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (I_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (I_Eco)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (I_Eco)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (T-P/thông tiết kiệm)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (T-P/thông tiết kiệm)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
919.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4221 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (B_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.120.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (H_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.189.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
1.420.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (Q-P/thông tiết kiệm)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Q_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
2.459.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN4221 (S-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (S-P/thông linh hoạt)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (S-P/thông linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (S-P/thông linh hoạt)
12:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:55
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
12:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:55
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (I-Phổ thông)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (I-Phổ thông)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (I-Phổ thông)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (I-Phổ thông)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:40
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:55
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm