65 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 04/07/2020 (14/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ tư, 01/07
thứ năm, 02/07
thứ sáu, 03/07
thứ bảy, 04/07
chủ nhật, 05/07
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
BL
BL797 (Starter)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
344.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747 (Starter)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
485.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765 (Starter)
12:05
HAN
7h30p
1 điểm dừng
19:35
PQC
485.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (J_Eco)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753 (Starter)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
885.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
15:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (T-P/thông tiết kiệm)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
919.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (B_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
BL
BL753-BL321 (Starter Base)
08:15
HAN
7h20p
1 điểm dừng
15:35
PQC
1.175.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
BL
BL765-BL327 (Starter Base)
12:05
HAN
7h45p
1 điểm dừng
19:50
PQC
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL797-BL303 (Starter Base)
22:45
HAN
8h20p
1 điểm dừng
07:05
PQC
1.245.000 ₫
+10 điểm
BL
BL257 (Starter)
06:30
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:40
PQC
1.330.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (K_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (K_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL311 (Starter Base)
06:00
HAN
6h15p
1 điểm dừng
12:15
PQC
1.415.000 ₫
+10 điểm
BL
BL747-BL313 (Starter Base)
06:00
HAN
7h15p
1 điểm dừng
13:15
PQC
1.415.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
1.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (N-Tiết kiệm đặc biệt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
1.429.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (L_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (L_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (Q-P/thông tiết kiệm)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
1.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7229 (K-P/thông tiết kiệm)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
2.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (K-P/thông tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
2.445.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (R_Eco)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
2.749.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (S-P/thông linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (S-P/thông linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (S-P/thông linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (S-P/thông linh hoạt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7229 (S-P/thông linh hoạt)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (S-P/thông linh hoạt)
12:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:25
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (S-P/thông linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
3.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (T_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.370.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (V_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
18:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
08:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
15:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
12:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:25
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (I-Phổ thông)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (I-Phổ thông)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7229 (I-Phổ thông)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:25
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (C-Th/gia linh hoạt)
14:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (C-Th/gia linh hoạt)
08:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7229 (C-Th/gia linh hoạt)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (J-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm