60 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 16/07/2020 (26/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 13/07
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
VN
VN1239 (G-Siêu tiết kiệm)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
329.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Z_Eco)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (W_Eco)
05:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (W_Eco)
13:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (W_Eco)
19:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:05
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (J_Eco)
10:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:00
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (J_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (T-P/thông tiết kiệm)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
819.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (I_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (T-P/thông tiết kiệm)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
919.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
950.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Plus)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
950.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
1.009.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (B_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (R-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (R-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (R-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
1.229.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.545.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (M_Eco)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (K-P/thông tiết kiệm)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
2.429.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (H-P/thông tiết kiệm)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
2.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (S-P/thông linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
2.909.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (T_Eco)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
3.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (M-P/thông tiêu chuẩn)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (M-P/thông tiêu chuẩn)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (Bamboo Plus)
05:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.410.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (V_SBoss)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
3.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:00
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (Y_SBoss)
05:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
07:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Y_SBoss)
13:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Y_SBoss)
19:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (I-Phổ thông)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.109.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (I-Phổ thông)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (I-Phổ thông)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (I-Phổ thông)
13:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:20
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1239 (C-Th/gia linh hoạt)
18:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:15
PQC
4.609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (C-Th/gia linh hoạt)
13:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7245 (C-Th/gia linh hoạt)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1627 (Bamboo Business)
05:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
08:00
PQC
4.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (J-Th/gia linh hoạt)
18:10
HAN
2h15p
Bay thẳng
20:25
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm