48 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 17/07/2020 (27/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ ba, 14/07
thứ tư, 15/07
thứ năm, 16/07
thứ sáu, 17/07
thứ bảy, 18/07
chủ nhật, 19/07
thứ hai, 20/07
VJ
VJ443 (Z_Eco)
19:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:05
PQC
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (E-Siêu tiết kiệm)
19:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:15
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (E-Siêu tiết kiệm)
17:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:05
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (W_Eco)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
519.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (U_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
639.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (J_Eco)
10:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:00
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (J_Eco)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (J_Eco)
13:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
759.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (I_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (R-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:15
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:05
PQC
1.129.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Plus)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
1.420.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (L_Eco)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (L_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Plus)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
1.545.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (L-P/thông tiết kiệm)
10:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
2.029.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (T_Eco)
05:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.340.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (M-P/thông tiêu chuẩn)
14:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (M-P/thông tiêu chuẩn)
19:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:15
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:05
PQC
3.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1623 (Bamboo Business)
14:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:00
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:30
HAN
1h55p
Bay thẳng
16:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
12:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
15:20
HAN
2h05p
Bay thẳng
17:25
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ487 (Y_SBoss)
05:50
HAN
2h10p
Bay thẳng
08:00
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ441 (Y_SBoss)
13:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ443 (Y_SBoss)
19:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
21:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
11:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:30
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (C-Th/gia linh hoạt)
15:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
17:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7239 (C-Th/gia linh hoạt)
14:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
16:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (C-Th/gia linh hoạt)
19:00
HAN
2h15p
Bay thẳng
21:15
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (C-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7247 (C-Th/gia linh hoạt)
17:05
HAN
2h00p
Bay thẳng
19:05
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (J-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (J-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (J-Th/gia linh hoạt)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm