41 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 09/07/2020 (19/5 âm lịch)
Hà Nội
Phú Quốc
thứ hai, 06/07
thứ ba, 07/07
thứ tư, 08/07
thứ năm, 09/07
thứ sáu, 10/07
thứ bảy, 11/07
chủ nhật, 12/07
VJ
VJ461 (I_Eco)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
899.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (B_Eco)
18:35
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (B_Eco)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
1.039.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (K_Eco)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (K_Eco)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
1.349.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (L_Eco)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (L_Eco)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
1.529.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (M_Eco)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (M_Eco)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:00
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (Q-P/thông tiết kiệm)
12:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:10
PQC
1.729.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (L-P/thông tiết kiệm)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
PQC
2.029.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1231 (S-P/thông linh hoạt)
15:50
HAN
2h15p
Bay thẳng
18:05
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (S-P/thông linh hoạt)
12:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:00
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (S-P/thông linh hoạt)
12:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:10
PQC
2.929.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ457 (Y_SBoss)
14:15
HAN
2h05p
Bay thẳng
16:20
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ453 (Y_SBoss)
10:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ459 (Y_SBoss)
07:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:10
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ455 (Y_SBoss)
12:25
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:30
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ451 (Y_SBoss)
09:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
11:05
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ485 (Y_SBoss)
18:35
HAN
2h05p
Bay thẳng
20:40
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ447 (Y_SBoss)
17:10
HAN
2h05p
Bay thẳng
19:15
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ483 (Y_SBoss)
11:50
HAN
2h05p
Bay thẳng
13:55
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ461 (Y_SBoss)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
3.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (I-Phổ thông)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (I-Phổ thông)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (I-Phổ thông)
08:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:10
PQC
4.129.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (D-Th/gia tiêu chuẩn)
12:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:10
PQC
4.329.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1625 (Bamboo Business)
08:40
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:45
PQC
4.400.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1233 (C-Th/gia linh hoạt)
10:15
HAN
2h15p
Bay thẳng
12:30
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1237 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h15p
Bay thẳng
14:20
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7231 (C-Th/gia linh hoạt)
07:20
HAN
2h15p
Bay thẳng
09:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7233 (C-Th/gia linh hoạt)
06:30
HAN
2h15p
Bay thẳng
08:45
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7237 (C-Th/gia linh hoạt)
10:30
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:35
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7251 (C-Th/gia linh hoạt)
08:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
10:10
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7243 (C-Th/gia linh hoạt)
12:05
HAN
2h05p
Bay thẳng
14:10
PQC
4.629.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1621 (Bamboo Business)
07:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
09:05
PQC
4.850.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7241 (J-Th/gia linh hoạt)
10:00
HAN
2h05p
Bay thẳng
12:05
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm
VN
VN7235 (J-Th/gia linh hoạt)
12:55
HAN
2h05p
Bay thẳng
15:00
PQC
5.329.000 ₫
+10 điểm