2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 12/11/2020 (27/9 âm lịch)
Hà Nội
Busan
thứ hai, 09/11
thứ ba, 10/11
thứ tư, 11/11
thứ năm, 12/11
thứ sáu, 13/11
thứ bảy, 14/11
chủ nhật, 15/11
VJ
VJ982 (K_Eco)
01:00
HAN
6h00p
Bay thẳng
07:00
PUS
1.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ982 (V_SBoss)
01:00
HAN
6h00p
Bay thẳng
07:00
PUS
8.400.000 ₫
+10 điểm