13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - chủ nhật, 09/08/2020 (20/6 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ năm, 06/08
thứ sáu, 07/08
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
VJ
VJ425 (E_Promo)
18:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:45
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (A-Siêu tiết kiệm)
10:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:00
PXU
219.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Z_Eco)
18:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:45
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (W_Eco)
07:20
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:55
PXU
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Eco)
13:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:40
PXU
399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (E-Siêu tiết kiệm)
10:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:00
PXU
419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Plus)
13:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:40
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (R-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:00
PXU
629.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
10:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:00
PXU
2.439.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Business)
13:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:40
PXU
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Y_SBoss)
18:10
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:45
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (Y_SBoss)
07:20
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:55
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
10:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
12:00
PXU
3.329.000 ₫
+10 điểm