8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 11/08/2020 (22/6 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ bảy, 08/08
chủ nhật, 09/08
thứ hai, 10/08
thứ ba, 11/08
thứ tư, 12/08
thứ năm, 13/08
thứ sáu, 14/08
QH
QH1601 (Bamboo Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (P)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
319.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (U_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (U_Eco)
17:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:00
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Plus)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Y_SBoss)
17:25
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:00
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Business)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
3.300.000 ₫
+10 điểm