12 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 19/08/2020 (1/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
chủ nhật, 16/08
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
QH
QH1603 (Bamboo Eco)
11:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:35
PXU
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (U_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Plus)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1603 (Bamboo Plus)
11:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:35
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (E-Siêu tiết kiệm)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (S-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
2.399.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1603 (Bamboo Business)
11:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
12:35
PXU
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Business)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (D-Th/gia tiết kiệm)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
3.599.000 ₫
+10 điểm