8 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 20/08/2020 (2/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ hai, 17/08
thứ ba, 18/08
thứ tư, 19/08
thứ năm, 20/08
thứ sáu, 21/08
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
QH
QH1601 (Bamboo Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (G_promo)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
249.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (U_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (U_Eco)
14:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
16:10
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Plus)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Y_SBoss)
14:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
16:10
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Business)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.900.000 ₫
+10 điểm