10 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ ba, 25/08/2020 (7/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ bảy, 22/08
chủ nhật, 23/08
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
QH
QH1601 (Bamboo Eco)
13:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:40
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (A_Promo)
18:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:35
PXU
149.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Z_Eco)
18:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:35
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (W_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
389.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Plus)
13:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:40
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
07:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:25
PXU
2.439.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Business)
13:05
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:40
PXU
2.750.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Y_SBoss)
18:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:35
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
07:45
HAN
1h40p
Bay thẳng
09:25
PXU
3.329.000 ₫
+10 điểm