13 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ năm, 27/08/2020 (9/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ hai, 24/08
thứ ba, 25/08
thứ tư, 26/08
thứ năm, 27/08
thứ sáu, 28/08
thứ bảy, 29/08
chủ nhật, 30/08
QH
QH1601 (Bamboo Eco)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
99.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (P-Siêu tiết kiệm)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (E-Siêu tiết kiệm)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (U_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (U_Eco)
14:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
16:10
PXU
479.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Plus)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
590.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (R-Tiết kiệm đặc biệt)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
609.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (S-P/thông tiêu chuẩn)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
2.209.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (Y_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (Y_SBoss)
14:35
HAN
1h35p
Bay thẳng
16:10
PXU
2.790.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (Bamboo Business)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.900.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (I-Phổ thông)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
2.909.000 ₫
+10 điểm
VN
VN 1613 (C-Th/gia linh hoạt)
14:35
HAN
1h40p
Bay thẳng
16:15
PXU
3.309.000 ₫
+10 điểm