2 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ tư, 16/06/2021 (7/5 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
chủ nhật, 13/06
thứ hai, 14/06
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
VJ
VJ421 (T_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.380.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.600.000 ₫
+10 điểm