6 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 18/06/2021 (9/5 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ ba, 15/06
thứ tư, 16/06
thứ năm, 17/06
thứ sáu, 18/06
thứ bảy, 19/06
chủ nhật, 20/06
thứ hai, 21/06
QH
QH1601 (ECONOMYSAVER)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
699.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (L-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
1.209.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (K-P/thông tiết kiệm)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
1.409.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (BUSINESSSMART)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.700.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
16:20
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:00
PXU
3.309.000 ₫
+10 điểm