18 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ sáu, 06/08/2021 (28/6 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ ba, 03/08
thứ tư, 04/08
thứ năm, 05/08
thứ sáu, 06/08
thứ bảy, 07/08
chủ nhật, 08/08
thứ hai, 09/08
VJ
VJ421 (J_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
589.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (J_Eco)
18:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:35
PXU
589.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (R-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (R-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:55
PXU
599.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (ECONOMYSAVER)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
699.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (J_Deluxe)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
1.139.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (J_Deluxe)
18:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:35
PXU
1.139.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (K-P/thông tiết kiệm)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (K-P/thông tiết kiệm)
17:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:55
PXU
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
2.419.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (M-P/thông tiêu chuẩn)
17:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:55
PXU
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (BUSINESSSMART)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (V_SBoss)
18:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
19:35
PXU
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (I-Phổ thông)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (I-Phổ thông)
17:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:55
PXU
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
3.299.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1615 (C-Th/gia linh hoạt)
17:15
HAN
1h40p
Bay thẳng
18:55
PXU
3.299.000 ₫
+10 điểm