14 kết quả chuyến lượt đi
Lượt đi - thứ bảy, 21/08/2021 (14/7 âm lịch)
Hà Nội
Pleiku
thứ tư, 18/08
thứ năm, 19/08
thứ sáu, 20/08
thứ bảy, 21/08
chủ nhật, 22/08
thứ hai, 23/08
thứ ba, 24/08
VJ
VJ421 (E_Eco)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
39.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (E_Eco)
15:40
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:15
PXU
39.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (G-Siêu tiết kiệm)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
109.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (ECONOMYSAVER)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
199.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (E-Siêu tiết kiệm)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
399.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (A_Deluxe)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
799.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (A_Deluxe)
15:40
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:15
PXU
799.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (K-P/thông tiết kiệm)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
1.399.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (M-P/thông tiêu chuẩn)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
2.419.000 ₫
+10 điểm
QH
QH1601 (BUSINESSSMART)
13:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
14:35
PXU
2.700.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ421 (V_SBoss)
07:00
HAN
1h35p
Bay thẳng
08:35
PXU
2.760.000 ₫
+10 điểm
VJ
VJ425 (V_SBoss)
15:40
HAN
1h35p
Bay thẳng
17:15
PXU
2.760.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (I-Phổ thông)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
2.899.000 ₫
+10 điểm
VN
VN1613 (C-Th/gia linh hoạt)
08:30
HAN
1h40p
Bay thẳng
10:10
PXU
3.299.000 ₫
+10 điểm